PySimEd:Hardware and communication

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Communication with TnT SensorBorad

Description

TnT SensorBoard je modul umožňujúci riadenie programov pse alebo Scratch. Je určený pre elementárne experimenty na základných a stredných školách. Prostredníctvom svetelného a akustického senzora, tlačítka a posúvača je možné generovať dáta, ktoré možné spracovávať vo vlastných programoch.

Doplnkové 4 vstupy sú určené pre pripojenie odporových snímačov a periférií (joystick, slider, odporový snímač teploty, kontaktný hladinomer atď.). Vstupy sú vyvedené na štandardné konektory typu CINCH. Červeno označené vstupy A a C majú numericky linearizovanú charakteristiku a sú určené pre pripojenie periférií pre proporcionálne riadenie (joystick, slider), kde hodnota je lineárne úmerná polohe.

TnT SensorBoard je v robustnej plastovej krabičke a je napájaný z USB portu. Na úrovni protokolu je kompatibilný so štandardným Scratch Sensor Board.

Communication

TnT Sensor Board odpovedá na výzvu (znak 0x01) sekvenciou znakov. Po spracovaní v komunikačnom bloku je na jeho výstupe vektor hodnôt s nasledujúcim významom (podľa indexu vektora):

  • [0] input D (value 0-1023)
  • [1] input C (value 0-1023)
  • [2] input B (value 0-1023)
  • [3] button (value 0,1 released,pressed)
  • [4] input A (value 0-1023)
  • [5] light (value 0-100 dark-light)
  • [6] sound (value 0-100 silence-noise)
  • [7] slider (value 0-100 positio)


Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať